Seguretat i vigilància

modulo seguridad y vigilancia sin logo

MÒDUL DE SEGURETAT I VIGILÀNCIA
– Creació i manteniment de rondes registrant el traçat i els punts de testimoniatge de pas.
– Posicionament en el mapa i en temps real dels vehícles i de les persones desde base
– Pulsador de pànic tant en el vehícle com en el mòvil generant una alarma en base i en els correos electrònics parametriçats                                          Informes en cartografia de les rondes realitzades amb la data i hora dels passos pels punts premarcats
Mòdul incrustable en la web de l’empresa perquè els residents / clients consultin les rondes amb els punts de pas al mapa
Mòdul incrustable en la web de l’empresa perquè els residents / clients puguin generar incidències que apareixeran en base a temps real
TRUQUI ARA I SOL·LICITI PROVA DE 15 DIES SENSE COMPROMÍS a 902.111.702