Esquema del sistema de Control d’aparcaments


Esquema del sistema de Control.

Sistema de control d’aparcament, compost per:
Grup de Control Remot (Pot controlar diversos aparcaments).
Grup de Control Aparcament 1 (Controla un Aparcament).
Maquinària de Parking; emissor de tiquets + barrera entrada + Caixer + lector tiquets + barrera de sortida.

Parking_Esquema

Esquema d’un  sistema de control de parquing.