Sistemes de diluvi i acció previa

Sistemes de Diluvi.

Aquestes instal·lacions estan compostes per ruixadors oberts o filtres difusores connectats a un subministrament d’aigua. La vàlvula de diluvi s’obre mitjançant un senyal del sistema de detecció. Quan la vàlvula de diluvi s’obre, l’aigua inunda les canonades i es produeix una descàrrega a través de tots els ruixadors o filtres. El sistema de diluvi s’utilitza normalment per a alts riscos que requereixin una descàrrega immediata d’aigua sobre tota la zona a protegir.

Sistema_Diluvio_1

Diagrama d’instal·lació de diluvi (esquerra) i d’acció prèvia (dreta).

Les instal·lacions d’acció prèvia, estan compostes per ruixadors automàtics connectats a un subministrament d’aigua. Les canonades contenen aire o nitrogen a molt baixa pressió (0,1 bar), per supervisió i control de possibles trencaments o fuites. Quan el sistema de detecció mana un senyal, la vàlvula s’obre i inunda les canonades. L’aigua roman en les canonades fins que s’obri algun ruixador per acció de la calor. Des que s’inunden les canonades fins que es produeixi la descàrrega, pot realitzar una acció prèvia. Els trencaments o fuites a la instal·lació, detectades mitjançant l’aire de supervisió, no provoquen l’obertura de la vàlvula, ni, per tant, la inundació de les canonades.
El sistema d’acció prèvia s’utilitza normalment en instal·lacions en què els danys ocasionats per l’aigua, com a resultat per fuites o trencaments en les canonades, pot causar tantes o més pèrdues que el mateix foc.