Extinció per pols Automàtic

Sistema fixe de protecció C.I per pols químic.
Propietats:

Eficaç contra focs de clase A i B. Especialment indicat per l’aplicación en extintors.                                                                                                Existeixen desde 60 kg fins una Tonelada de pols.
Extincion_Polvo_1

Exemple de deposit de pols químic.