Escumògens.

Escumògens.

Els escumògens són agents químics que emulsionats amb aigua, generen una escuma molt eficaç per extingir les flames en incendis de tipus A, B i C. No obstant això estan especialment recomanats per lluitar contra focs provocats per combustibles líquids. Per aplicació a través de llances, ruixadors o màquines específiques per a generació d’escuma.

Depenent del sistema utilitzat per generar l’escuma, podem trobar sistemes de baixa, mitja i alta expansió. Generalment en una proporció d’un 3-6 per cada 100 parts d’aigua, cada escumogen té unes característiques específiques. N’hi ha especialment indicats per alcohols, per hidrocarburs, etc.

espumas

Dins dels escumògens, podem trobar proteics, fluoroproteínicos i sintètics. Cada un té unes característiques de viscositat, expansió, resistència a la calor, etc. Per això es fa necessari estudiar el cas, la situació, el risc, i el tipus de combustible. Mitjançant una anàlisi exhaustiu es garanteix el correcte funcionament i aplicació de l’agent extintor.