Grups de pressió

Quan la dimensió de una instal·lació contra incendis requereix-hi o determini la normativa, es fa necessari la inclusió d’un grup de pressió. Un cop determinat el cabal nominal de la instal·lació, les bombes instal·lades  estan dissenyades per suportar el 140% del nominal al 70% de la pressió.

Els grups de pressió instal·lats per Segurmaex S.L compleixen les normatives  UNEIX i  PREVENEN.

Grupo_Presion_1

Exemple de grup de pressió amb motor dièsel.

PARTS DEL GRUP DE PRESSIÓ.

Grupo_Presion_2

Esquema de connexió d’un motor elèctric a la bomba.

Bomba Auxiliar (JOCKEY): En vertical o horitzontal, es l’encarregada de mantenir la pressió nominal en el circuit quan es troben en repòs. D’aquesta manera estableix la pressió perduda per petites fuges sense la intervenció de la bomba principal. En el quadre de control s’inclou un contador d’arrancats.

Grupo_Presion_3

Bomba auxiliar Jockey en vertical.

Bomba Principal: Impulsada per motors dièsel o elèctric. En una instal·lació en la que no existeixin dos fonts d’energia elèctrica independents amb confutació automàtica, hauran instal·lar amb motor dièsel.

Grupo_Presion_4

Vista detall d’un motor dièsel.

Grupo_Presion_5

Vista detall d’un motor elèctric.

Quadres Elèctrics: Encara que varia dependent de si el motor de la bomba principal es dièsel o elèctric, ofereixen un control total sobre totes les funcions de l’equip així com una contemporització de tots els elements que requereixen de supervisió.

Grupo_Presion_6

Exemple de quadre d’una bomba dièsel.

Altres Elements: Com Pressupostos, col·lectors de prova, detectores de fluir, unions antivibratories, que, igualment importants, compleixen les normatives vigents.

Grupo_Presion_7

Instal·lació segons norma UNEIX i PREVENEN, en la que s’instal·lem dos presos-tatos en series per arrenquin de la bomba principal.

Grupo_Presion_8

Tipus de Col·lector de Proves.